Tilbage

Politik For Beskyttelse Af Private Oplysninger

v2.0

Vores politik for beskyttelse af private oplysninger dækker din brug af vores websted og inkluderer nye GDPR-ændringer.

Hos Shirley Parsons ønsker vi at beskytte dine data, vi respekterer din ret til privatliv og sætter pris på den tillid, du viser os. For at overholde databeskyttelseslovgivningen skal vi udtrykkeligt gøre opmærksom på specifikke ting og oplyse dig om, hvordan vi anvender dine persondata, i denne erklæring om beskyttelse af private oplysninger.

Hvis du skulle have spørgsmål om denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller vores brug af persondata, er du velkommen til at kontakte vores Data Protection Manager på vores registrerede adresse eller via e-mail til data.protection@shirleyparsons.com.

Denne erklæring gælder ikke for interne Shirley Parsons-medarbejdere, som i stedet skal overholde vores interne medarbejderpolitikker for data.

Hvem er Shirley Parsons?

Shirley Parsons Ltd ("virksomheden", "vi", "vores", "os") leverer serviceydelser inden for rekruttering, jobsøgning og uddannelse/kurser samt konsulentydelser.

Virksomheden er registreret i UK hos ICO med registreringsnummeret Z9496861, og vores registrerede adresse er 4th Floor, Bear Brook Office Park, Walton Street, Aylesbury, Bucks, HP21 7QW, England.

Hvad er persondata?

Persondata er data, der relaterer til en levende enkeltperson og som i sig selv, eller kombineret med andre data, vi har til rådighed, kan bruges til at identificere dig.Vores virksomhed har brug for at håndtere og behandle persondata for at kunne tilbyde og levere vores serviceydelser til dig, og vi agerer som "dataansvarlig" for de persondata, vi har registreret.

 

Hvilken type persondata registrerer vi og hvorfor?

Shirley Parsons registrerer og anvender følgende persondata:

Kandidater og medarbejdere: Med henblik på at levere skræddersyede jobsøgningsserviceydelser til kandidater og medarbejdere (udtrykket "kandidat" inkluderer ansøgere til alle annoncerede stillinger – permanente, deltids, midlertidige og freelance) kan vi registrere dine persondata, herunder:

 • Dit navn

 • Privatadresse

 • Telefonnummer/-numre

 • E-mailadresse

 • Fødselsdato/alder

 • Curriculum Vitae (CV) – inkluderer job- og uddannelseshistorik

 • Arbejdstilladelse, fx pas eller visum

 • CPR-nummer

 • Skattemæssige oplysninger

 • Bestemte økonomiske oplysninger såsom tidligere eller aktuel løn og goder

 • Vigtige eksamens- eller kursusbeviser samt medlemskaber

 • Nationalitet (nogle lande kræver, at vi registrerer din lovmæssige nationalitet)

 • Karrieremæssige interesser

 • Oplysninger om nærmeste pårørende/familie, kontaktpersoner i tilfælde af nødsfald, samt referencer.

Vi håndterer og behandler eventuelt også andre oplysninger, du giver os, eksempelvis i spørgeundersøgelser og hvornår du kontakter os/sender os forespørgsler.

 

Vi gemmer også skriftlige (elektroniske) registreringer af vores samtaler, møder, registrerede stillinger og ansættelser.

Specielle datakategorier – dækker følsomme personoplysninger om enkeltpersoner, herunder race, etnisk oprindelse, politik, religion, medlemskab af en fagforening, genetik, biometrik (hvor dette anvendes til identifikationsformål), helbred, sexliv og seksuel orientering.  Normalt beder vi dig slet ikke oplyse langt hovedparten af disse oplysninger, men vi kan eventuelt have brug for oplysninger om dit helbred, eksempelvis om allergier. Lejlighedsvist kan vi også bede dig om andre følsomme personlige oplysninger. Det kan også være et krav, at vi indhenter straffeattest og oplysninger om anden baggrund. Inden vi indhenter den type oplysninger, beder vi om din udtrykkelige tilladelse, bortset fra i de tilfælde, hvor vi skal indhente oplysningerne for at kunne overholde vores forpligtelser i forhold til ansættelsen, gældende love om sygesikring eller anden social sikring, eller i forhold til en overenskomstaftale.

Kunder (herunder potentielle arbejdsgivere):   Vi skal indhente og anvende oplysninger om vores kunder, klienter og andre i forbindelse med udførelsen af vores serviceydelser, for eksempel når vi skal videregive krav, aftale stillingsspecifikationer, foreslå kandidater, drøfte kontraktmæssige ting, levere uddannelses- eller konsulentydelser eller informere dig om indhold, virksomheden udgiver, der sandsynligvis vil være relevant og nyttigt for dig.  Det inkluderer behandling af persondata for enkeltpersoner, som vi har kontakt med i din organisation, eksempelvis navn, arbejdsadresse, kontakttelefonnumre og e-mailadresser.  Det kan også være nødvendigt for os at indhente bankoplysninger og/eller betalingsoplysninger for at kunne fakturere vores serviceydelser (hvis det er en del af den kontraktmæssige aftale mellem os).

Leverandører:   Betegnelsen "leverandører" inkluderer partnerskaber og virksomheder (herunder enmandsvirksomheder), underleverandører og freelancere, som leverer serviceydelser til os. Vi har brug for bestemte oplysninger fra vores leverandører, blandt andet kontaktoplysninger på relevante enkeltpersoner i din organisation, herunder navn, arbejdsadresse, kontakttelefonnumre, e-mailadresser og bankoplysninger, så vi kan betale for de serviceydelser, du leverer.

Webstedsbrugere:   Hvis du kontakter os gennem vores websted, registrerer vi de oplysninger, du giver os: Dit navn og kontaktoplysninger, din e-mailadresse og dit telefonnummer (og hvor det er relevant også dit CV – jævnfør afsnittet Kandidater og medarbejdere ovenfor), og vi behandler dit brugernavn, når du registrerer dig. Derudover indhenter vi en begrænset mængde data, som vi bruger til at hjælpe os med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores websted, og som hjælper os med at håndtere de serviceydelser, vi leverer.  Det omfatter oplysninger om, hvordan du bruger vores websted og hvor du ser vores websted fra (IP-adresse).

Andre mennesker: Vi er nødt til at indhente og behandle nogle grundlæggende baggrundsoplysninger og kontaktoplysninger (for eksempel navn, e-mailadresse og telefonnummer) på for eksempel referencer, kontaktpersoner i tilfælde af nødsituationer osv. for at kunne levere passende ansættelse på sikker vis.

Hvordan indsamles mine persondata?

Vi indsamler persondata om dig på forskellig vis, både direkte og indirekte, herunder:

Registreret person

Direkte fra dig

Indirekte/tredjepartskilde*

Kandidater/medarbejdere

 • Direkte CV (på papir, som brødtekst i en e-mail og/eller som en vedhæftet fil).

 • Telefonsamtaler mellem dig og vores medarbejdere (vi optager ikke samtaler).

 • Kommunikation via e-mail.

 • Indtastning af oplysninger på vores websted – se afsnittet Webstedsbrugere.

 • Indtastning af oplysninger i vores CRM (onlineportal).

 • Dine online jobansøgninge som svar på ledige stillinger, vi annoncerer (fra en lang række kilder, for eksempel LinkedIn).

 • Møder ansigt til ansigt eller under vores arrangementer.

 • Kontakt via de sociale medier.

 • E-signaturdokumenter (fx via EchoSign).

 • Jobopslag/jobportaler.

 • Søgning på sociale medier, fx LinkedIn.

 • Interaktion med kunder og leverandører.

 • Vores netværkskontakter/andre, som henviser dig til os.

 • Hvis du er blevet henvist til os via en outsourcer af rekrutteringsprocesser (RPO; Recruitment Process Outsourcer) eller en tjenesteleverandør (MSP; Managed Service Provider), som eventuelt videregiver personlige oplysninger om dig til os.

Kunder og leverandører

 • Telefonsamtaler mellem dig og vores medarbejdere.

 • Møder ansigt til ansigt eller under vores arrangementer.

 • Kontakt via de sociale medier.

 • E-signaturdokumenter (fx via EchoSign).

 • Fra kandidater og medarbejdere (inklusive referencer, der er kontaktet).

 • Online og offline medier.

 • Vores netværkskontakter/andre, som kender dig.

 • Lister over deltagere i arrangementer.

 • Markedsresearch foretaget af tredjeparter.

Webstedsbrugere

 • Online registreringsformularer, hvor du skal angive dine kontaktoplysninger: navn, e-mailadresse, CV (hvis relevant) samt markedsføringspræferencer.

 • Online jobansøgninger somsvar på ledige stillinger, vi annoncerer.

 • Automatisk via cookies, i overensstemmelse med accept af cookies, præferencer og indstillinger i din browser.

Andre mennesker

 • Telefonsamtaler mellem dig og vores medarbejdere.

 • Samtaler ansigt til ansigt.

 • Fra referenceoplysninger, vi har fået fra kandidater og medarbejdere.

 • Vores netværkskontakter/andre, som kender dig.

 

* Afhængigt af gældende lov og omstændighederne

Hvad sker der, hvis jeg ikke oplyser mine data?

Oplysningerne giver os mulighed for at yde dig skræddersyet specialhjælp i høj kvalitet, herunder jobanvisning og vurdering af egnethed til ansættelse (for kandidater), levering af passende kandidater til ledige stillinger (for kunder) og/eller at tilbyde kurser/uddannelse og konsulentydelser.  

I situationer, hvor du er forpligtet til at oplyse persondata, eller hvor vi har brug for dine persondata for at levere serviceydelsen, vil konsekvensen af, at du ikke opgiver oplysningerne, eventuelt være følgende:

 • Vi vil ikke kunne levere den serviceydelse, du har anmodet om.

 • Vi vil ikke kunne opfylde vores kontraktmæssige krav.

 • Vi vil ikke kunne fortsætte samarbejdet med dig.

Hvad er det lovmæssige grundlag for behandlingen af mine data?

Vi behandler dine persondata i henhold til følgende lovmæssige grundlag:

a) Kontraktmæssige krav

Om nødvendigt vil virksomheden behandle dine persondata i forbindelse med udførelsen af en kontrakt eller for at kunne tage skridt på din foranledning inden indgåelse af en kontrakt om den pågældende serviceydelse, herunder:

 • For at indgå aftale med dig og aftale indledende vilkår

 • For at indgå en kontrakt og håndtere den

 • For at opdatere dine registrerede data

 • For at kunne gennemføre en kontrakt med en tredjepartskunde

b) Legitime interesser

Om nødvendigt vil virksomheden behandle dine persondata ud fra vores egen legitime interesse eller andre personer og organisationers, herunder:

 • For at sikre god regeloverholdelse, afregning, styring og revidering af vores forretningsaktiviteter.

 • For at overvåge e-mails, telefonsamtaler og anden kommunikation samt aktiviteter i forbindelse med leveringen af vores serviceydelser.

 • For at gøre det nemmere at oprette og administrere online konti.

 • I forbindelse med levering af rekrutteringsydelser: For at indhente og anvende dine persondata (for at tilbyde eller levere vores rekrutteringsydelser), videregive disse oplysninger til kunder (potentielle arbejdsgivere) og vurdere dine kompetencer og kvalifikationer i forhold til vores database over ledige stillinger. Bemærk: Vi vil altid informere dig, når vi har til hensigt at sende dit CV til en potentiel arbejdsgiver.

 • I forbindelse med levering af rekrutteringsydelser: For at kontrollere kandidaters identitet, arbejdstilladelse**, kvalifikationer og referencer.

 • For at indhente dine personlige oplysninger fra tredjeparter med henblik på at undersøge din egnethed til specifikke og relevante stillinger, for at levere jobsøgningsydelser ved indledende kontakt (for eksempel Executive Search og headhunting).

 • I forbindelse med vores interne administrative aktiviteter, for eksempel lønudbetaling og fakturering, hvor det er relevant.

 • For at behandle eller videregive dine data i forbindelse med afsløring af forbrydelser, skatteopkrævning, eller faktisk eller forudset retstvist.

 • Til markedsundersøgelser, analyse og udviklingsmæssige statistikker.

 • Kandidater og medarbejdere – for at sende dig specifik kommunikation, for eksempel for at sikre os, at vi sender dig det mest relevante indhold såsom jobanbefalinger/-underretninger og relevante artikler, der kan hjælpe dig i din jobsøgning.

** Visse tjek af egnethed er underlagt lovgivningsmæssige krav

c) Lovgivningsmæssige krav

Om nødvendigt vil virksomheden behandle dine persondata:

 • For at overholde juridiske forpligtelser og oplysningspligt

 • Når du gør brug af dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen

d) Samtykke

Om nødvendigt vil virksomheden behandle dine persondata med dit samtykke: 

 • ​Under visse omstændigheder, der kræver, at vi skal bede om dit samtykke for at måtte behandle dine persondata på en bestemt måde.

I forbindelse med afgivelse af samtykke kræver vi normalt, at du giver skriftligt samtykke (for eksempel via en e-mail eller en udfyldt samtykkeformular, eller ved at sætte et flueben i et afkrydsningsfelt/en webformular).  Du har ret til når som helst at tilbagetrække dit samtykke.

Hvornår og hvordan bliver jeg informeret?

Når vi har kontakt med dig første gang, eller når du henvender dig til os eller besøger vores websted/websteder, giver vi dig denne erklæring om beskyttelse af private oplysninger.  Hvis vi foretager betydelige ændringer, informerer vi dig.

Når vi indhenter dine persondata, inden vi kontakter dig, vil vi:

 • Informere dig om, at vi har dine persondata (hvad vi har indhentet og hvor persondataene oprindeligt stammer fra, samt om relevant om de stammer fra offentligt tilgængelige kilder) og

 • Give dig (som enkeltperson) denne erklæring om beskyttelse af private oplysninger (gennemsigtighedsinformation) senest en måned efter, vi har indhentet dataene eller vi først var i kontakt med dig, hvis det er før en måned, og

 • Bede dig om at registrere dig hos os for at fortsætte samarbejdet og behandle oplysningerne ud fra, at vi vil levere vores serviceydelser til dig, i henhold til denne erklæring om beskyttelse af private oplysninger.

Hvordan er mine persondata beskyttet?

Vi tager alle rimelige skridt for at beskytte dine persondata mod tab, misbrug eller anden uautoriseret anvendelse samt for at sikre, at dine persondata slettes, når de ikke længere er påkrævede i forhold til de oprindelige formål.

Vi beskytter persondata ved hjælp af følgende principper:

 • Vi indhenter og opbevarer ikke overdrevne mængder data.

 • Vi beskytter persondata mod tab, misbrug, uautoriseret adgang og afsløring.

 • Vi sørger for at holde persondata opdateret.

 • Vi opbevarer og sletter dem på sikker vis.

 • Vi sørger for, at der er indført passende administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondataene. Disse tiltag inkluderer foranstaltninger til håndtering af mistanke om brud på datasikkerheden.

 • Vi gennemgår regelmæssigt vores indhentning af oplysninger samt procedurer for opbevaring og behandling, herunder fysiske sikkerhedsforanstaltninger.

Hvem videregiver I mine persondata til?

Når det er relevant og i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser, kan vi videregive dine persondata til forskellige formål og til bestemte kategorier af tredjeparter, blandt andet:

 • Kunder (herunder aktuelle, tidligere og potentielle arbejdsgivere) – hvis du er kandidat, kan vi videregive dine personlige oplysninger til vores kunder (potentielle arbejdsgivere), som måske har ledige jobåbninger eller er interesseret i at ansætte potentielle kandidater/rekruttering.

 • Vores interne medarbejdere såsom rekrutteringskonsulenter.

 • Forretningsmæssige samarbejdspartnere – vi kan videregive kunde-/B2B-kontaktoplysninger.

 • Koncernvirksomheder og forretningsmæssige samarbejdspartnere. (Shirley Parsons er en del af Identify Group-organisationen).

 • Enkeltpersoner og organisationer, som har oplysninger vedrørende dine referencer eller din ansøgning om at arbejde hos os, for eksempel aktuelle, tidligere eller potentielle arbejdsgivere, undervisere og eksaminerende organer samt rekrutteringsbureauer.

 • Tredjeparter, vi har engageret til at levere serviceydelser såsom referencer og kontrol af kvalifikationer, i den udstrækning denne kontrol er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning.

 • Underleverandører og leverandører af tredjepartsserviceydelser, som udfører funktioner på vores vegne (herunder eksterne konsulenter, forretningsmæssige samarbejdspartnere og professionelle rådgivere som for eksempel advokater, revisorer og bogholdere, tekniske supportfunktioner og IT-konsulenter, som udfører test- og udviklingsarbejde på vores forretningsmæssige teknologisystemer).

 • IT, som er outsourcet til tredjepart og leverandører af dokumentopbevaring, hvor vi har en passende behandlingsaftale (eller lignende beskyttelse).

 • Teknologiplatforme og -leverandører, herunder leverandør/leverandører af CRM-software (Customer Relationship Management) samt datavideresendelsesbureauer, hvor vi har en passende behandlingsaftale (eller lignende beskyttelse).

 • Organisationer, som udfører marketingresearch, der hjælper os med at forbedre vores produkter eller serviceydelser.

 • Organisationer, som for eksempel REC, kan gennemføre revision eller audit af vores virksomhed, hvilket kan kræve behandling af en enkeltpersons persondata.

 • Skattemyndigheder, revisionsmyndigheder eller andre regeringsmyndigheder, når vi i god tro mener, at loven eller andre bestemmelser kræver, at vi videregiver de pågældende data (for eksempel på grund af en anmodning fra en skattemyndighed eller i forbindelse med en forventet retstvist).

 • Gældsinddrivelses- og sporingsbureauer (hvor vi har juridisk ret til at anvende disse).

 • Såfremt Shirley Parsons på et tidspunkt i fremtiden bliver sammenlagt med eller overtaget af en anden virksomhed eller organisation (eller indgår i drøftelser om en sådan mulighed), kan vi videregive dine persondata til de (potentielle) nye ejere af den pågældende virksomhed eller organisation.

 • Alle andre tilfælde, hvor vi har indhentet dit samtykke, eller hvor det er i henhold til lovgivningsmæssige krav.

Vi afslører ikke personlige oplysninger, vi har fået om dig, undtagen som angivet i denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger eller i separate meddelelser, der sendes i forbindelse med specifikke aktiviteter.

Vi sælger eller udlejer ikke nogen af de personlige oplysninger eller data, du har givet os, til tredjepart.

Såfremt vi videregiver personlige oplysninger til serviceydere, som udfører opgaver for os på vores vegne, tillader vi KUN, på grundlag af vores instruktioner (databehandlere), at de pågældende serviceydere anvender eller afslører oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at udføre opgaverne på vores vegne eller for at overholde lovgivningsmæssige krav.

Du kan kontakte os via e-mailadressen data.protection@shirleyparsons.com for at få en opdateret liste over de pågældende tredjeparter.

Hvor opbevares mine persondata?

Du skal være opmærksom på, at dine oplysninger kan opbevares på sikker vis på bestemte steder, herunder:

 • Lokale filservere og filstrukturer i UK og EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

 • CRM- og databasesystemer, der leveres af tredjepartsleverandører, som er baseret i UK og EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

 • Cloud-baserede systemer (første- og tredjepart), hvis servere er placeret i UK og EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

Bliver mine persondata overført til udlandet?

Shirley Parsons Ltd gør brug af en tredjepartsudbyder, som er baseret uden for EØS, for at kunne behandle visse persondata i forbindelse med udførelsen af kontraktmæssige krav (det omfatter betaling af underleverandører/midlertidigt ansatte samt kontrol af kreditværdighed). Disse aktiviteter er underlagt en dataansvarlig/databehandler-aftale samt tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

Såfremt det er et krav, at de oplysninger, du giver os, overføres til lande uden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, dvs. alle EU-medlemslande samt Norge, Island og Liechtenstein), vil vi informere dig om det, og vi overfører kun de pågældende data, hvis det er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og overførselsmetoden inkluderer tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til beskyttelse af dine data. 

Vi indhenter udtrykkeligt samtykke fra dig, inden følsomme personlige oplysninger videregives.

Benytter I automatiseret beslutningstagning?

Vi gør ikke brug af nogen form for fuldt automatiserede beslutningstagningsprocesser.

Hvilke data indhentes ved hjælp af automatiserede metoder?

Webstedscookies og apper fra tredjeparter

Når du besøger vores websteder, indhenter vi eventuelt specifikke oplysninger ved hjælp af automatiserede metoder. Detaljerede oplysninger om de anvendte cookies findes i vores Politik for cookies. Din webbrowser er sandsynligvis indstillet til automatisk at acceptere cookies. Hvis du gerne vil ændre disse indstillinger, kan du finde hjælp til at gøre det i din browsers Hjælp-funktion.

Leverandørerne af tredjepartsapper, værktøjer, widgets og plugins på vores websteder, eksempelvis værktøjer til deling af indhold på de sociale medier, benytter eventuelt også automatiserede metoder til at indhente oplysninger om dine interaktioner med de pågældende funktioner. Disse oplysninger indhentes direkte af leverandørerne af funktionerne, og aktiviteterne er underlagt de pågældende leverandørers politikker eller erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred. I henhold til gældende lov er Shirley Parsons ikke ansvarlig for de pågældende leverandørers informationspraksis.

Vi vil bede dig give samtykke til nogle aspekter af disse aktiviteter, der ikke er dækket af vores legitime interesser, specielt indhentning af data via cookies, når du besøger vores websteder.

Hvilen type markedsføring vil jeg modtage?

Shirley Parsons kan ønske at anvende dine data – telefonnumre, e-mailadresser og sociale medier (for eksempel Facebook, Google, LinkedIn og beskedtjenester på andre platforme) – til at kommunikere med dig, i henhold til vores legitime interesser og dine præferencer for markedsføring. 

Iht. vores legitime interesser

Vi vil informere dig om begivenheder og arrangementer i branchen og sende dig spørgeskemaer, nyhedsbreve og indhold med relation til vores serviceydelser eller karrieremuligheder, der måske passer til de krav, du har informeret os om, samt anbefalinger og relevante artikler, der kan hjælpe dig i din jobsøgning.

Direkte markedsføring

Vi kan ønske at informere dig om andre produkter og serviceydelser, vi tilbyder.  Når vi kontakter dig, beder vi dig om at indstille disse præferencer. Du kan frit framelde dig modtagelse af oplysninger om denne type aktiviteter. Det kan du gøre når som helst.

Interessebaseret reklame

På vores websteder indhenter vi eventuelt oplysninger om dine aktiviteter online, med henblik på at kunne sende dig reklame om produkter og serviceydelser, der er tilpasset dine individuelle interesser (se også vores Politik for cookies).  Vi kan også indhente oplysninger til dette formål fra tredjeparters websteder, hvor vores annoncer bliver vist. Du vil måske få vist bestemte annoncer på andre websteder, fordi vi gør brug af tredjepartsannoncenetværk, som vi benytter til at målrette vores budskaber mod brugerne. For at gøre det beder vi udtrykkeligt om dit samtykke som en del af din accept af vores Politik for cookies.

Hvor længe beholder I mine persondata?

Virksomheden opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt. Følgende kriterier bruges til at afgøre opbevaringsperioder for persondata:

 • Opbevaring i tilfælde af forespørgsler – data opbevares i den tid, det tager at håndtere forespørgsler.

 • Opbevaring i tilfælde af retskrav – vi opbevarer data i så lang tid, som den registrerede eller organisationen eventuelt vil indbringe juridiske fordringer mod os.

 • Opbevaring i overensstemmelse med juridiske og lovgivningsmæssige krav: Data vil blive opbevaret i en periode, efter serviceydelsen er leveret, efter kontraktudløb eller når samarbejdet på anden vis er afsluttet, baseret på vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser.

For at forenkle dette på tværs af virksomheder i vores koncern, opbevarer vi persondata i en standardperiode på 6 år (eller længere i tilfælde, hvor vi i god tro mener, at loven eller relevante myndigheder kræver, at vi opbevarer dine data) ud fra den sidste væsentlige kontakt*, vi har haft med dig. Derefter vil dataene blive slettet eller destrueret.   

* Væsentlig kontakt indebærer kontakt, hvor:

 • Du har instrueret os om at handle på dine vegne i forhold til udførelse af jobsøgningsaktiviteter, eksempelvis kontakt til en kunde eller kandidat, fremsendelse af et CV eller aftale om et møde.

 • Parterne er i færd med at forhandle en kontrakt og/eller en kontrakt er indgået eller kontrakten er med den virksomhed eller enhed, der leverer vores serviceydelser.

 • Du har aktivt deltaget i e-mail- eller markedsføringskommunikation.

Hvilke rettigheder har jeg?

Vær opmærksom på, at du har følgende rettigheder i forhold til databeskyttelse:

 • ​Ret til at blive informeret om de persondata om dig, som virksomheden behandler

 • Ret til at anmode om at få adgang til de persondata om dig, som virksomheden behandler

 • Ret til at kontrollere korrektheden af dine persondata (dataene korrigeres, hvis de er forkerte eller mangelfulde)

 • Ret til at få dine persondata slettet (fjernet)†

 • Ret til at begrænse behandlingen af dine persondata

 • Ret til dataportabilitet

 • Ret til at protestere mod behandling af dine persondata, der var baseret på offentlig eller legitim interesse

 • Ret til ikke at blive udsat for automatiseret beslutningstagning og profilering

 • Ret til når som helst at tilbagetrække dit samtykke.

Hvis du ønsker at kontakte os for at gøre brug af dine rettigheder, kan du gøre det ved at kontakte vores Data Protection Manager på e-mailadressen data.protection@shirleyparsons.comVi svarer på din anmodning hurtigst muligt, men som minimum inden for 30 dage.

Bemærk, at disse rettigheder ikke er gældende i alle situationer.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller mener, at vi ikke behandler dine persondata i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Information Commissioner’s Office (ICO) på webstedet www.ico.org.uk eller til en anden relevant kontrolmyndighed, såfremt dine persondata behandles uden for UK og du mener, at dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen ikke bliver overholdt.

Opdatering af politik

Denne politik for beskyttelse af private oplysninger kan blive opdateret med mellemrum for at afspejle ændringer i vores procedurer for personlige oplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer underretter vi dig ved at placere en meddelelse et fremtrædende sted på vores websteder og ved at kontakte dig via e-mail og angive, hvornår politikken senest blev opdateret.