Back to Search

QHSE & Ethics' Business Partner

Description

QHSE & Ethics Business Partner

Om Virksomheden

OTIS er verdens største producent af elevatorer, rulletrapper og fortove i bevægelse. Vi producerer og installerer nye elevatorer samt moderniserer og servicerer alle typer elevatorer. Kernen i vores forretning er kundeorienteret problemløsning.

Læs mere her: Otis Elevator Company - When you rise, we shine.

 

Hvorfor dette kan være en god mulighed for dig!

Du brænder naturligt for at arbejde med hele QHSE paletten og synes etik også er en vigtig del!
OTIS er en virksomhed, hvor der hersker stor stolthed og et godt arbejdsmiljø og hvor der gennemgående er en høj anciennitet. Du får gode muligheder for kompetence og karriereudvikling kombineret med spændende opgaver.
I denne stilling kan du være med til at gøre en særlig forskel ift. mennesker og miljø og indgår i et team af særdeles dygtige kolleger med stor lyst og vilje til sparring og vidensdeling på tværs af landegrænser.
Du får mulighed for indflydelse på det mere strategiske, men i særdeleshed på det mere operationelle element, hvor dine indsatser skaber tydelige resultater.
Dine samarbejds- og kommunikationsevner giver dig mulighed for at gøre en positiv forskel på alle niveauer og giver dig en høj grad af frihed under ansvar, hvor du i denne hybrid stilling ikke er låst geografisk og hvor jobbet vil indeholde et mix af kontor- og ”udearbejde”.
Du trives godt med at komme rundt og se tingene i virkeligheden, snakke med kolleger på alle niveauer, interagere med myndigheder og certificeringsbureauer. Det er gennem denne mangfoldighed af indsigter du opretholder et højt videns- og eksekveringsniveau til gavn for virksomheden, dens samarbejdspartnere og medarbejdere.

Jobbet

Ansvarsområder

 • Overholdelse af sikkerhedsforskrifter i henhold til OTIS QHSE politik og dansk lovgivning
  • Herunder at alle medarbejdere er informeret om og overholder sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med de vedlagte regler, politikker og standarder
 • Ansvarlig for arbejdsmiljøorganisationen og sikring af  at ansatte til enhver tid overholder arbejdsmiljøloven
 • EHSQ-politikken og overholdelse af kravene i ISO 9001 samt sikre certificering iht ISO 14001 i 2025
 • Tilsikre at nødvendige processer for miljøcertificering bestemmes, implementeres og vedligeholdes
 • Opbygge interne relationer og sikre, at alle medarbejdere er klar over, hvem der er Local Ethics & Compliance Officer (ECO).

 Opgaver

 • Gennemføre ulykke/hændelsesundersøgelser, årsagsundersøgelser, analyse og rapportering
 • Sikre gennemførelsen af planlagte revisioner og overholdelse af attesteringsreglerne
 • Udarbejde og kommunikere sikkerhedsplaner
 • Sikre overholdelse af og støtte op omkring gældende etiske regler
 • Koordinere og tilbyde uddannelse til medarbejdere inden for sikkerhed, kvalitet og etik
 • Aktivt deltage i forskellige netværk og fore, internt som eksternt.
 • Bistå medarbejderne ifm. eventuelle etiske spørgsmål eller bekymringer

Dine faglige kompetencer

 • Du er arbejdsmiljøuddannet og er gerne certificeret lead auditor på en eller flere relevante ISO standarder.
 • Du har 5+ års erfaring med sikkerhedsledelse, kvalitetstyring og miljøledelse.
  • Herunder etablering og implementering af programmer samt arbejdet med ledelsessystemer og rapportering.
  • Du har ledelseserfaring og har bevist du kan agere I en multinational organisation og drive en sikkerhedskultur.
  • Du er ferm til Office365 og generelt god at anvende brugerrettede IT-applikationer.
  • Erfaring elevatorbranchen eller lignende er en fordel, men ikke et krav.

Dine personlige kompetencer

 • Stærke kommunikations- og formidlingsevner (dansk og engelsk er obligatorisk)
 • Trives med at arbejde med alle niveauer i organisationen.
 • Trives i et internationalt miljø med tværorganisatoriske samarbejder.
 • Serviceminded, relationsskabende og løsningsorienteret, men med evnen til at være objektiv og faktuel.
 • Du trives godt i både eget og andres selskab og kan således præstere i teams såvel som selvstændigt.
 • Du er god til styre tingene i mål og sikre den rette prioritering, når der er mage opgaver på pladen.

 

Beskrivelsen dækker over de mest overordnede opgaver og ansvar og der vil potentielt være andre opgaver hvor dine kompetencer og erfaring vil blive bragt i spil.
Otis er en arbejdsgiver, der har lige muligheder for alle/ikke diskriminerende. Alle kvalificerede ansøgere vil blive vurderet uden hensyn til race, farve, religion, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, national oprindelse, handicap eller veteranstatus, alder eller anden føderalt beskyttet klasse.

Vacancy Reference: PR/020637
Vacancy Owner: Kurt Larsen | kurt.larsen@shirleyparsons.com |  | +45 5364 6408